Despre UCCBR

UNIUNEA CAMERELOR DE COMERŢ BILATERALE DIN ROMÂNIA (UCCBR) a fost înfiinţată în anul 1995, ca rezultat al hotărârii Camerelor de Comerţ şi Industrie Bilaterale din România de a-şi uni eforturile pentru a contribui în mod substanţial la dezvoltarea cooperării economice internaţionale dintre România şi ţările partenere reprezentate de aceste camere, prin intermediul Diplomaţiei Economice.

UCCBR este persoană juridică de sine stătătoare,   fără caracter politic şi fără scop patrimonial. Participarea ca membru al UCCBR este deschisă tuturor camerelor bilaterale, persoane juridice din România sau din alte ţări, care activează pe teritoriul României, care aderă şi recunosc statutul acesteia şi care consideră că prin activitatea lor pot contribui la dezvoltarea Comerţului Exterior.

În afara camerelor de comerţ bilaterale, UCCBR a dezvoltat instituţia Reprezentanței Comerciale Permanente , în baza Parteneriatului Public-Privat cu Ministerul Economiei. Reţeaua acestor misiuni constituie un real suport pentru Comerţul Exterior al României. Astfel, Reprezentanţii Externi ai UCCBR desfăşoară o activitate complementară cu cea a Consilierilor Economici care activează în cadrul Ministerului Economiei. Uniunea are rolul de a coordona şi sprijini activităţile Camerelor Bilaterale membre şi a Reprezentanţilor Externi, în vederea promovării unui Comerţ Exterior bazat pe transformarea Cunoaşterii în Bun Naţional.