UCCBR

Uniunea Camerelor de Comert Bilaterale din Romania

VIZIUNE

O economie globală armonizată

MISIUNE

Promovarea economiei româneşti prin mijloacele Diplomaţiei Economice și Comerciale

VALORI

Cunoaştere, Inovaţie, Încredere, Dialog și Cooperare

UNIUNEA CAMERELOR DE COMERT BILATERALE DIN ROMANIA

For A Global Economic Harmony

UCCBR

ISTORIC

UNIUNEA CAMERELOR DE COMERŢ BILATERALE DIN ROMÂNIA (UCCBR) a fost înfiinţată în anul 1995, ca rezultat al hotărârii Camerelor de Comerţ şi Industrie Bilaterale din România de a-şi uni eforturile pentru a contribui în mod substanţial la dezvoltarea cooperării economice internaţionale dintre România şi ţările partenere reprezentate de aceste camere, prin intermediul Diplomaţiei Economice.

Despre noi

UCCBR este persoană juridică de sine stătătoare, parte a Sistemului Naţional Cameral, fără caracter politic şi fără scop patrimonial.

Rolul nostru

Uniunea are rolul de a coordona şi sprijini activităţile Camerelor Bilaterale membre şi a Reprezentanţilor UCCBR, în vederea promovării unui Comerţ Exterior bazat pe transformarea Cunoaşterii în Bun Naţional.

Mediul de afaceri

In afara camerelor de comerţ bilaterale, UCCBR a dezvoltat instituţia Reprezentanţei Comerciale Permanente în baza Parteneriatului Public-Privat cu Ministerul Economiei. Reţeaua acestor Reprezentanţe Comerciale Permanente constituie un real suport pentru Comerţul Exterior al României. 

Participarea ca membru

Participarea ca membru al UCCBR este deschisă tuturor camerelor bilaterale, persoane juridice din România sau din alte ţări, care activează pe teritoriul României, care aderă şi recunosc statutul acesteia şi care consideră că prin activitatea lor pot contribui la dezvoltarea Comerţului Exterior.

Conducere

Prof.univ.dr. Nasty Vladoiu

Presedintee

Jose Iacobescu

Presedinte fondator

Dan Cosasu

Prim-vicepresedinte

Codrut Alexandru Udrea Varujan 

Vicepresedinte

Matei Stoenescu

Vicepresedinte

Adrian Dodita

Secretar General

Activitati

Uniunea Camerelor de Comert Bilaterale din Romania desfasoara o activitate ampla atat in România, cât şi îm afara ţării, prin intermediul Camerelor de Comerţ Bilaterale membre ale UCCBR şi prin Reprezentanţele Comerciale Permanente. 

Afla mai multe 

CONTACT

Romania, Bucuresti (Cartier Primaverii)
Str. Av. Nicolae Velescu nr. 6
Tel.: +40 374 020 331
Email: office@uccbr.com